Vedomá a aktívna príprava na
materstvo a rodičovstvo

„Iba vtedy, ak má žena možnosť objaviť skutočnú, hlbokú radosť
z daru ženstva a materstva, si môže naplno vychutnávať život.

Cez toto sebaprijatie a uvedomenie si vnútornej ženskej sily potom môže
s múdrosťou a intuíciou otvoriť láskyplnú náruč svojmu mužovi i bábätku.“

Naše lektorky Naše poslanieNapísali, povedali o nás
obr. poslaniePoslanie občianskeho združenia A centrum
Na našich akciách vytvárame láskyplný a bezpečný priestor pre celú rodinu.

Toleranciou, úctou a rešpektom podporujeme zlepšenie vzťahu celej spoločnosti k deťom. Sprostredkovávame ucelené informácie o tehotenstve, pôrode a materstve s dôrazom na prirodzený priebeh týchto etáp života, ktorý má pozitívny prínos pre matku a dieťa, otca i celú spoločnosť.

Usilujeme sa prelomiť sociálnu izoláciu rodín s deťmi a umožniť podľa možnosti, aby deti mohli byť prítomné na všetkých akciách.

Poskytujeme nielen teoretické informácie, ale vďaka vlastnej koncepcii ponúkame aj jedinečnú možnosť ich prehĺbenia zážitkovou formou v ponuke rôznych kurzov a seminárov.„A centrum je v ČR ojedinělým projektem v oblasti péče a podpory mladé a začínající rodiny v období přivádění dětí na svět, zejména pokud jde o jeho šíři a komplexnost. Působí preventivně proti vzniku specifických těhotenských potíží, zvyšuje přizpůsobivost a odolnost organismu ženy, zklidnění a harmonizaci. Pracuje s emocemi a rozvíjí důvěru ženy ve schopnost porodit vlastními silami. Poskytuje praktické rady partnerům pro doprovod k porodu. Urychluje znovuobnovení normálního fyziologického stavu matky a posilování její kondice a vztahu k dítěti.“ Ivana Königsmarková, registrovaná pôrodná asistentka, viceprezidentka UNIPA
GarantOdborný garant obsahovej náplne
Odborným garantom obsahovej náplne je Občianske združenie A centrum - Aktivní a vědomá příprava na mateřství a rodičovství so sídlom v Prahe pod vedením Mgr. Kataríny Zatovičovej.

Viac informácií na www.acentrum.eu.