obr KURZYZáujem
Vyberte si termín(y) cvičení:
Utorok:
so začiatkom o 9:15
so začiatkom o 10:25

Štvrtok:
so začiatkom o 9:15
so začiatkom o 10:25

Piatok:
so začiatkom o 9:15
so začiatkom o 10:25

Údaje kontaktnej osoby:
   Meno: 
   Tel. kontakt: 
   e-mail: 

Údaje dieťaťa:
   Meno dieťaťa: 
   Dátum narodenia dieťaťa: 

obr. poslanieSVETIELKA cvičenie rodičov s deťmi od 1 do 3 rokov
Nové kurzy sa začínajú od 20. januára 2015 v Hojdane.

Cvičenia sú vhodné pre deti od 1 do 3 rokov v sprievode mamičiek, oteckov, starých rodičov, pestúnov, ... Hlásiť sa môžu aj deti od 7 mesiacov (nechodiace).

Kedy a kde: v MC Hojdana na Haburskej 2 v Bratislave:
utorok 9:15-10:15 a 10:25-11:25
štvrtok 9:15-10:15 a 10:25-11:25
piatok 9:15-10:15 a 10:25-11:25

Záujemcovia o večerné Svetielka v utorok od 16:30 v Hojdane, hláste sa na ivana.banova@a-centrum.sk.

Čo čaká rodičov: Príjemne strávená hodinka s dieťatkom. Osviežime si riekanky, pesničky, možno sa naučíme aj niektoré nové. Trošku si zacvičíme, rozhýbeme telo, poskáčeme, pogúľame dieťatko na fit lopte. Dúfam, že sa nám podarí zanechať všetky starosti bežného dňa za dverami a spoločne si užiť trošku detskej bezstarostnosti, tešiť sa, tancovať, smiať sa.

Čo čaká dieťa: Deťom je ponúknutá hra a priestor pre ňu. Prirodzene rozvíjajú pohyblivosť, koordináciu pohybov, rovnováhu, orientáciu v priestore, lepšie spoznávajú svoje telo. Rozvíja sa schopnosť sústrediť sa, tešiť sa, zapájať sa do činností, ale tiež sa uvoľniť, upokojiť, oddýchnuť si vďaka rytmickému usporiadaniu hodiny. Deti zažívajú spoločnosť ostatných detí, učia sa prvým sociálnym kontaktom a komunikácii s ostatnými deťmi. Svetielka budú, tak ako doteraz, v malých skupinkách do 8 detí. Pomocou riekaniek a pesničiek v spojení s pohybom sa podporuje nielen jemná a hrubá motorika, ale aj rečové a hudobné schopnosti. Rozvíja a upevňuje sa vzťah medzi mamou a dieťaťom, lepšie vzájomné porozumenie.

Prineste si: papučky pre dieťa, pohodlné oblečenie

Vedie:
PhDr. Ivana Bánová - certifikovaná inštruktorka masáží dojčiat CIMI, facilitátor kraniosakrálnej terapie, absolvovala kurz pohybovej výchovy detí v predškolskom veku, organizuje odborné a zážitkové semináre z oblasti materstva a rodičovstva. Absolvovala 430 hodín výcviku Klientom centrovaného poradenstva a psychoterapie a 1.stupeň kurzu Montessori pedagogiky. Dlhodobo sa venovala tai či a či kungu.
Viac o Ivane nájdete na podstránke Naše lektorky.

Odborný garant: Občianske združenie A centrum – Aktivní a vědomá příprava na mateřství a rodičovství so sídlom v Prahe pod vedením Mgr. Kataríny Zatovičovej.

Kde: MC Hojdana, Haburská 2, Bratislava
Cena: za celý cyklus v Hojdane (12 lekcií) je 60 Eur – v cene je vstupné do Hojdany 2 Eurá. Vopred zaplatené kurzovné sa nevracia, ani sa neprenáša do ďalšieho cyklu. Môžete však poslať za seba náhradníkov, alebo si po dohode s lektorkou nahradiť vymeškanú a vopred ospravedlnenú lekciu s inou skupinou..